เอกสารแนะนำองค์กร

ข้อมูลและเอกสารการประเมินเื้องต้นและการจัดซื้อ

จุดประสงค์หลักของหน้านี้คือเพื่อแสดงข้อมูลหลักเกี่ยวกับบริษัทของเราโดยเป็นการแนะนำเบื้อต้นถึงบริการของเราผ่านการตรวจจับเพื่อลงทะเบียนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือกระบวนการอื่นใดซึ่งสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ

โปรดเลือกประเภทข้อมูลที่คุณต้องการดูหรือดาวน์โหลด

คำแนะนำสั้น ๆ

ข้อมูลทั่วไปแบบย่อย

ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลองค์กรของเราเป็นการอธิบายบริการต่างๆ ของเราโดยย่อ

นโยบายคุณภาพ

คู่มือนโยบายคุณภาพของเราเป็นส่วนที่อธิบายถึงกระบวนการและรูปแบบการประสานงานในงานแปลและการแปลเพื่อท้องถิ่น นโยบายฉบับนี้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ

โครงสร้างราคา

คำอธิบายสั้น ๆ และอัตราตัวอย่าง
การคิดราคาสุดท้ายจะขึ้นคำนวณตามกรณีของงาน เนื่องจากในแตจ่ละงานจะมีความแตกต่างในแง่ของความยากง่าย ความซับซ้อน ข้อกำหนดและปริมาณงาน

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างใน ARIBA

บริษัทใหญ่ ๆ หลายบริษัทใช้ระบบ SAP ตาม ARIBA
หากคุณคือหนึ่งในนั้น กรุณาติดต่อเราผ่าน ARIBA โดยการคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

เราทำอะไรบ้าง?

บริการแปลภาษา

ธุรกิจ, กฎหมาย, เทคนิค, การแพทย์

การแปลเป็นภาษาท้องถิ่น

ซอฟต์แวร์, อีคอมเมิร์ซ, เว็บไซต์, ข้อมูลเชิงโครงสร้าง

คุณพร้อมร่วมงานกับผู้ค้าระดับวิชาชีพชั้นแนวหน้าแล้วหรือยัง?ลงทะเบียนด้านล่งนี้และเริ่มทำความรู้จักเรา!

โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้เพื่ออธิบายถึงเอกสารที่ต้องการแปลอย่างสั้นๆ  เราจะมอบหมายให้ผู้จัดการงานแปลให้เป็นผู้ดูแลบัญชีของคุณ ซึ่งจะเป็นผู้ประสานงานในขั้นตอนต่อไป
หากคุณได้เตรียมหรือรวบรวมข้อมูลต้นฉบับไว้ในหนึ่งไฟล์ คุณสามารถแนบมาให้ทางเราได้เลยเพื่อให้สามารถประมวลงานได้โดยสะดวก

เราจะติดต่อประสานงานกับคุณโดยไม่ล่าช้า แต่ในกรณีที่เป็นงานเร่งด่วน กรุณาติดต่อเราตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรุณาเลือกสำนักงานของเราตามที่ตั้งของคุณ

ยุโรป (สหราชอาณาจักร): +44 203-7735-068 ต่อ 1202
เอเชีย (ประเทศไทย): +66 0210 70492 ต่อ 2105 หรือ 2107

Please contact me back using one of the following method. Except Phone call and Email, we will send you a message with proposed schedule of meeting

มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เรามอบการดูแลข้อมูลให้แก่ลูกค้าและของเราเอง เราตระหนักดีว่าเอกสารและข้อมูลบางอย่างของลูกค้าจะต้องไม่ถูกปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตและ/หรือโรบ็อตใด ๆ ด้านล่างนี้คือการควบคุมด้านความปลอดภัยและวิธีการที่เราได้นำมาปฏิบัติใช้ภายในหน่วยธุรกิจของเรา

 1. เราเลือกที่จะไม่ใช้บริการการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ (Google, Dropbox เป็นต้น) สำหรับข้อมูลที่มีความอ่อนไหว
 2. เราไม่ใช้ Statistical Machine Translation Engine จากบุคคลที่สามยกเว้นในกรณีที่ลูกค้าต้องการเท่านั้น
 3. เราไม่สร้าง ฝึกฝนและใช้ระบบการเรียนรู้ผ่านเครื่องจักรและประมวลชุดข้อมูลโดยการใช้เครื่องมือจากบุคคลที่สามซึ่งจัดเก็บไว้บนคลาวด์ ยกเว้นในกรณีที่ลูกค้าต้องการเท่านั้น
 4. สำหรับการสื่อสารภายนอก เราใช้โปรโตคอลในการส่งข้อมูลผ่าน HTTP และ SSH เท่านั้น
 5. การเข้ารหัสไฟล์ที่แข็งแกร่งภายในที่จัดเก็บในตัวเครื่องและ Distributed DMS
 6. การเข้าถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราที่มีการตั้งค่าไว้อย่างละเอียดรอบคอบ (โปรไฟล์ บทบาท กฎในการแบ่งปัน)
 7. มีการควบคุมการเข้าถึงระดับบันทึกฐานข้อมูล
 8. การตรวจสอบสิทธิ์ MFA สำหรับการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญทั้งหมด
 9. มีขั้นตอนการทำลายและกำจัดข้อมูล
 10. ระบบป้องกันการบุกรุก
 11. ระบบและขั้นตอนการป้องกันการสูญหายของข้อมูลหลายชั้น (DLP)
 12. ขั้นตอนการปกปิดตัวตน (เป็นเรื่องสำคัญในกรณีที่ใช้บุคลากรจากภายนอก)
 13. การตรวจสอบความปลอดภัยและการรักษาความลับอยู่ตลอดเวลา
 14. ดาต้า เซ็นเตอร์ในยุโรปและเอเชีย (ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของข้อมูล  จะมีการเลือกดาต้า เซ็นเตอร์เฉพาะ)
 15. การปฏิบัติตาม GDPR อย่างเต็มรูปแบบ
 16. การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการปกป้องข้อมูลตามข้อบังคับของประเทศนอกเขตยุโรป
Scroll to Top
Scroll to Top