Translation & Localization

ไม่ว่าจะเป็นคำหรือเนื้อหาใด ๆ …
ทีมนักแปลของเราจะสามารถจับใจความและนำลูกค้าก้าวสู่ความเป็นสากล!

เราคือผู้ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ก้าวไปข้างหน้า เข้าสู่ความเป็นสากล

การแปลเพื่อท้องถิ่นและการแปลภาษาระดับมืออาชีพโดยเฉพาะสำหรับงานแปลทั่วไป งานที่มีรายละเอียดสูงและงานที่มีความสำคัญ

การดำเนินธุรกิจในตลาดระดับโลกนั้น สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวดที่จะต้องมีคือผู้แปลภาษาซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การทำหน้าที่การแปลให้ถูกต้องและสละสลวยเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงการพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการของอค์กรและอุตสาหกรรมเฉพาะนั้นๆ ด้วย
การบูรณาการระหว่างประสบการณ์ วัฒนธรรมการทำงานร่วมกันขององค์กร ความรู้และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่แตกต่างกันเป็นสิ่งรับประกันได้ว่าการบริหารจัดการของเรานั้นมีประสิทธิภาพและนำไปสู่การดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรมของเราได้ออกแบบแพลตฟอร์มที่มีลักษณะเฉพาะตัว ทรงประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการ ซึ่งช่วยให้สามารถกระจายงานได้อย่างทั่วถึงภายในสำนักงานการผลิตของเรา และการควบคุมอันปราศจากข้อผิดพลาดโดยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงงานแปลของตนเองได้โดยเฉพาะ
สำหรับงานที่มีจำนวนมากนั้น เราแนะนำให้ใช้ API ในการผสานรวมระบบของลูกค้าและแพลตฟอร์มการจัดการการแปล (Translation Management Platform) ของเราเข้าด้วยกัน

อุตสาหกรรมชั้นนำที่ครอบคลุมบริการของเรา (แต่ไม่จำกัดที่)

วิทยาการคอมพิวเตอร์ / ไอที – การแปลซอฟต์แวร์

การแปลชุดข้อความในรูปแบบที่กำหนด เว็บแอปพลิเคชัน, เว็บไซต์, การแปลซอฟต์แวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์, อุตสาหกรรมเกม, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องจักรอุตสาหกรรม, แบบ CAD

การแปลทางการเงิน

รายงานทางการเงินและงบการเงิน, รายงานการตรวจสอบ, เอกสารประกันภัย, เอกสารการประมูล, บันทึกทางบัญชี, ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

การแปลและการแปลน้ำมันและก๊าซ

เราคือผู้เชี่ยวชาญในการแปลเอกสารเพื่อท้องถิ่นโดยเฉพาะ ในส่วนที่เกี่ยวกับการผลิตพลังงาน การกลั่นและกระบวนการเชิงวิศวกรรมอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ตลอดจนเอกสารการประมูลและขอบเขตงานการแปลเพื่อท้องถิ่นเชิงวิศวกรรมทั้งหมด

การแปลและการแปลเพื่อท้องถิ่นสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

การโลคัลไลซ์เซชันซอฟต์แวร์สำหรับลูกค้าปลายทางและการบริการ กระบวนการผลิต สื่อการตลาด

การแปลเอกสารด้านกฏหมาย

การจ้างงาน, การจัดซื้อ, เงินกู้, การให้คำปรึกษา, สัญญาหุ้นส่วน, คำตัดสินของศาล, ข้อบังคับขององค์กร

การแปลและการแปลเพื่อท้องถิ่นในเชิงเภสัชกรรมและการแพทย์

กระบวนการผลิต, เครื่องมือวัด, เวชระเบียน, การแปลซอฟต์แวร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์

บริการด้านภาษาเฉพาะสำหรับหน่วยงานรัฐ

เอกสารหลายภาษา, ข้อมูลสื่อ, เว็บไซต์, เอกสารประกวดราคา, สัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ, การวิเคราะห์ความรู้สึก (การตรวจสอบสื่อ)

มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เรามอบการดูแลข้อมูลให้แก่ลูกค้าและของเราเอง เราตระหนักดีว่าเอกสารและข้อมูลบางอย่างของลูกค้าจะต้องไม่ถูกปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตและ/หรือโรบ็อตใด ๆ ด้านล่างนี้คือการควบคุมด้านความปลอดภัยและวิธีการที่เราได้นำมาปฏิบัติใช้ภายในหน่วยธุรกิจของเรา

 1. เราเลือกที่จะไม่ใช้บริการการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ (Google, Dropbox เป็นต้น) สำหรับข้อมูลที่มีความอ่อนไหว
 2. เราไม่ใช้ Statistical Machine Translation Engine จากบุคคลที่สามยกเว้นในกรณีที่ลูกค้าต้องการเท่านั้น
 3. เราไม่สร้าง ฝึกฝนและใช้ระบบการเรียนรู้ผ่านเครื่องจักรและประมวลชุดข้อมูลโดยการใช้เครื่องมือจากบุคคลที่สามซึ่งจัดเก็บไว้บนคลาวด์ ยกเว้นในกรณีที่ลูกค้าต้องการเท่านั้น
 4. สำหรับการสื่อสารภายนอก เราใช้โปรโตคอลในการส่งข้อมูลผ่าน HTTP และ SSH เท่านั้น
 5. การเข้ารหัสไฟล์ที่แข็งแกร่งภายในที่จัดเก็บในตัวเครื่องและ Distributed DMS
 6. การเข้าถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราที่มีการตั้งค่าไว้อย่างละเอียดรอบคอบ (โปรไฟล์ บทบาท กฎในการแบ่งปัน)
 7. มีการควบคุมการเข้าถึงระดับบันทึกฐานข้อมูล
 8. การตรวจสอบสิทธิ์ MFA สำหรับการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญทั้งหมด
 9. มีขั้นตอนการทำลายและกำจัดข้อมูล
 10. ระบบป้องกันการบุกรุก
 11. ระบบและขั้นตอนการป้องกันการสูญหายของข้อมูลหลายชั้น (DLP)
 12. ขั้นตอนการปกปิดตัวตน (เป็นเรื่องสำคัญในกรณีที่ใช้บุคลากรจากภายนอก)
 13. การตรวจสอบความปลอดภัยและการรักษาความลับอยู่ตลอดเวลา
 14. ดาต้า เซ็นเตอร์ในยุโรปและเอเชีย (ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของข้อมูล  จะมีการเลือกดาต้า เซ็นเตอร์เฉพาะ)
 15. การปฏิบัติตาม GDPR อย่างเต็มรูปแบบ
 16. การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการปกป้องข้อมูลตามข้อบังคับของประเทศนอกเขตยุโรป
Scroll to Top
Scroll to Top